Voortgang onderwerpen 2018

Toelichting per taakveld

Hierna lichten we de voortgang per taakveld voor dit programma toe voor wat betreft de relevante onderwerpen met en zonder financiële effecten.

Taakvelden